Ambroxol (60mg) + Phenylephrine (10mg) + Levocetirizine (2.5mg)